Služby

Poskytuji komplexní právní služby v angličtině, češtině a ruštině. Mohu vám pomoci v konkrétních oblastech uvedených níže a v mnoha dalších. Pro konzultaci mě prosím kontaktujte zde.
    ⌘ Občanské právo
  • Vypracování a revize smluv a dohod
  • Škody a související nároky
  • Dědické řízení
  • Způsobilost osob k právním úkonům, opatrovnictví
  • Sousedské spory
    ⌘ Rodinné právo
  • Předmanželské smlouvy
  • Úpravy majetkových poměrů manželů
  • Rozvod
  • Péče o děti
  • Úprava vztahů s dětmi / nezletilými
  • Výživné
   ⌘ Pracovní právo
  • Právní poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům
  • Příprava pracovní dokumentace
  • Právní poradenství při ukončení pracovního poměru
  • Zastupování klientů před soudy a správními orgány
    ⌘ Právo obchodních společností
  • Zakládání obchodních společností a družstev
  • Zakládání společných podniků ve spolupráci s místními právními poradci
  • Provádění korporátních změn ve firmách
  • Organizace a vedení valné hromady
  • Příprava smluv o výkonu funkce
  • Právní prověrky společnosti
  • Emise cenných papírů
  • Převod akcií a obchodních podílů
   ⌘ Právo nemovitostí
  • Příprava všech typů dokumentů ve věcech nemovitostí (vč. zástav, nájmu)
  • Plná právní podpora a poradenství při akvizici/prodeji nemovitosti
  • Právní prověrky nemovitosti
  • Právní podpora při správě nemovitosti, nájmu a financování
  • Právní zastupování ve správních a soudních řízeních
  • Poradenství ve věcech týkajících se společenství vlastníků (SVJ)
  • Poradenství ve všech věcech bytového práva
   ⌘ Ostatní služby
  • Poskytování úschov peněž, finančního majetku, dokladů
  • Ověřování pravosti podpisů
  • Lustrace exekucí
  • Plný přístup k údajům a dokumentům v katastru nemovitostí