Články

Společný nájem bytu nebo domu k účelům bydlení několika osobami je v dnešní době jeden z nejvíce využívaných právních institutů v běžném životě, avšak o obsahu tohoto institutu se moc neví. Zejména pak otázka ukončení nájemního vztahu (například výpovědí) ze strany pouze jednoho ze společných nájemců, bývá nejčastějším problémem v praxi. Toto mě vedlo k sepsání krátkého shrnutí k obsahu společného nájmu:

 

Doporučuji přečíst můj další článek k možnostem zřízení věcného práva jiného než práva zástavního k akciím po 1. 1. 2021:

 

Víte, jaká oprávnění má osoba odpovědná za správu domu (SVJ) vůči vlastníkovi jednotky? Dočtete se o tom v mém článku:

Pronajímáte nebytový prostor k účelu bydlení? Pozor na rizika s tím spojená!

V současné době lze (za splnění určitých podmínek) v souladu s požadavky soukromého práva platně pronajmout nebytový prostor pro účely bydlení. Je ovšem vždy nutné uvědomovat si rizika potenciální odpovědnosti vlastníka daného prostoru zejména za (i) právní stav prostoru, pokud tento bude jako byt deklarován vůči nájemci bytu; (ii) přestupek dle veřejnoprávních předpisů.

Vice se dočtete v mém článku tady:

 

 

Nevíte, jak správně svolat řádnou valnou hromadu akciové společnosti? Přečtěte si můj článek tady: