O mně

Právní praxi se věnuji od roku 2009. Před zahájením samostatné praxe jsem sedm let působila v HAVEL & PARTNERS – největší česko-slovenské advokátní kanceláři, téměř čtyři roky v dalších předních českých advokátních kancelářích a tři roky na právním oddělení nadnárodního řetězce hypermarketů Kaufland

Během svého působení ve špičkových českých advokátních kancelářích jsem byla klíčovým účastníkem desítek velkých realitních a korporátních akvizičních transakcí, právních prověrek a zakládání společných podniků (joint ventures). Kromě toho mám bohaté zkušenosti se zastupováním klientů ve složitých případech – u soudu, při mimosoudních jednáních i před orgány veřejné moci.

Od složení advokátní zkoušky v roce 2016 jsem členkou České advokátní komory. Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem získala magisterský titul (Mgr.) v roce 2012 a doktorský titul (JUDr.) v roce 2021.

Mluvím plynně anglicky, česky a rusky a ve všech těchto jazycích mohu poskytnout komplexní právní služby a poradenství. Mám za sebou dlouholetou úspěšnou historii asistence klientům v právních věcech jak v České republice, tak v zahraničí.

Moje zkušenosti zahrnují zejména tyto oblasti

  • občanské právo (smlouvy, dědictví, náhrady škody)
  • rodinné právo (rozvod, záležitosti týkající se nezletilých, společné jmění manželů)
  • právo nemovitostí (veškeré služby související s nákupem, prodejem nebo nájmem)
  • právo obchodních společností (zakládání obchodních společností, provádění změn obchodních společností)
  • obchodní závazky (příprava, revize a analýza obchodních smluv)
  • řešení sporů (soudní i mimosoudní)
  • více zde

Vice informací o mě:

Česká advokátní komora

● Evidenční číslo ČAK : 17000

● IČO: 05018927

LinkedIn profile