Odměna

Pokud jde o odměnu za právní služby, poskytuji transparentní a naprosto jasnou komunikaci.

Za poskytování právních služeb většinou účtuji hodinovou sazbu, na které se předem s klientem dohodneme. Stanovená hodinová sazba závisí na typu poskytovaných právních služeb. Jakmile mám přehled o předpokládaném rozsahu práce, jsem obvykle schopna odhadnout počet hodin, které budou potřeba vynaložit na daný krok.

Jsem plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), to znamená, že ke všem fakturovaným částkám bude připočteno DPH. Současná zákonná sazba DPH je 21 %.

⌘ Fakturační údaje:

Bankovní účet: 2113084289/2700

IČO: 05018927

DIČ: CZ8555094361

⌘ Právní základ :

Odměňování advokátů za poskytování právních služeb je v České republice upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“). Advokátní tarif předpokládá, že odměna advokáta může být stanovena jako odměna smluvní nebo mimosmluvní. Mimosmluvní odměna se ve všem řídí ustanoveními advokátního tarifu.